STREETS OF THE WORLD EDUCATIEPAKKET

Onderwerpen zoals identiteit, diversiteit, duurzaamheid, globalisering, verdeling, mensenrechten, vrede en conflict en mondiale betrokkenheid vind je allemaal terug in de foto’s en opdrachten van dit wereldwijde fotoproject.
Observeren en het stimuleren van de denkvaardigheden vormen het hart van de lesactiviteiten. Daarnaast bevorderen ze het zelfstandig verwoorden en daardoor ook de taalontwikkeling van de leerlingen.

KOOP HIER!

Leraar 24 over Streets of the World

Het Slow Looking lespakket van Streets of the World bestaat uit vijf onderdelen variërend van een langer project tot een korte werkvorm. Door z’n brede opzet is het te gebruiken voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. U kunt zelf de leerroute uitstippelen voor uw leerlingen aan de hand van de verschillende projecten en de diversiteit aan werkvormen. Het pakket bestaat uit het Streets of the World fotoboek, Streets of the World kaartendoos en de memory stick met het lespakket erop.

HET EDUCATIE PAKKET

Het lespakket is zo gemaakt dat u het jaren kunt gebruiken en is beschikbaar voor €199,- incl. BTW.

KOOP HIER!

OVER STREETS OF THE WORLD
Error: Please check your entries!